slideshow_picts1sk slideshow_picts2sk slideshow_picts3sk

Katalóg firiem

Katalóg firiemZúžte vyhľadávanie podľa kategórie!Nie je nutné vyplniť


Nie je nutné vyplniťNie je nutné vyplniť
*Povinný údaj

Manažment obstarávania

Pre našich partnerov BEZPLATNE preskúmame ich obstarania a zabezpečíme im to lacnejšie a kvalitnejšie.

Prečo je dobrý náš firemný katalóg?

Pri výbere našich obchodných partnerov spolupracujú odborníci preto, aby ste si Vy mohli vyberať už medzi firmami vyhľadanými podľa kvalitatívnych hľadísk. V rámci ponuky  výlučne iba vtedy inicia- lizujeme nadviazanie kontaktov, keď sme sa presvedčili o úrovni a kvalite práce danej spoločnosti. Medzi materiálmi, v ktorých predstavujeme budúcich partnerov si určite nájdete toho najvhodnejšieho partnera.

Hľadáte dobrú ponuku?


Obchodné ponuky predstavujú dôležitý prvok nášho sprostredkovateľského systému, fungujúceho na báze provízie za úspešnosť.  Medzi obchodnými ponu- kami našichpartnerov máte možnosť si vyberať spomedzi domácimi a zahra- ničným spoločnosťami pomocou tzv. filtrov. Môžete si nastaviť aj to, či Vám máme ponúkať iba dopyty alebo ponuky. Obchodná ponuka je vždy niečo konkrét- nejšieho ako všeobecný materiál, v ktorom sa predstavuje firma. Tu máte možnosť nájsť ponuky obsahujúce rozličné výhody.

Pomôžme Vám nájsť najpriaznivejšiu ponuku?

Pomocou našej divízie manažmentu obstarania – nákupu máte možnosť si otestovať na rýchlo sa meniacom trhu to, že ako sú efektívne Vaše aktuálne obsta- rávania. Udajte predmet obstarávania, parametre kvality, množstva atď. Pre našich partnerov bezplatne realizujeme prieskum týkajúci sa danej oblasti. Výsled- ky Vám odovzdáme, aby sme pre Vás zabezpečili možnosť obstarávanie za výhodnejších podmienok.

]

VIP Business Slovakia s.r.o.  Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava – Ružinov, Kancelária: Hlavná 25, 931 01 Šamorín
E-mail: office@vipbusiness.sk   Tel./fax: +421 31 550 1843  Mobile: 0919 289 459

Odtlačok  |  Ochrana údajov © 2012